PTH Technika Sp. z o.o.

  • ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice
  • 32 338 38 00
  • pth@technika.gliwice.pl

PTH Technika sp. z o.o.

14 stycznia 2019 r.

loga

PTH Technika sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł: „Zakup usługi polegającej na opracowaniu technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali zawartych w jednorodnej mieszaninie, w postaci amorficznej masy, powstałej z procesów recyklingu baterii Li-Ion”
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Będzie ona dotyczyć hydrometalurgicznych procesów rozdziału związków metali. Technologia będzie prowadzić do maksymalizacji odzysku surowcowego przetwarzania odpadowych baterii Li-Ion. W opracowaniu ujęte zostaną także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury.
Cel projektu: Opracowanie efektywnej ekonomicznie i środowiskowo technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali.

Całkowity koszt realizacji projektu: 426 810 zł
Dofinansowanie: 294 950 zł

28 grudnia 2017 r.

www.dreamsart.pl

PTH Technika sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020

Tytuł: „Zakup usługi polegającej na opracowaniu bezodpadowej technologii recyklingu baterii wtórnych do urządzeń i pojazdów elektrycznych”.
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Będzie ona dotyczyć przetwarzania odpadowych baterii wtórnych litowo-jonowych. Technologia prowadzić ma do maksymalizacji poziomu recyklingu, poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym. W opracowaniu ujęte zostaną także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury.
Cel projektu: Opracowanie efektywnej ekonomicznie i środowiskowo technologii przetwarzania odpadowych baterii Li-Ion.

Całkowity koszt realizacji projektu: 468 015,00 zł
Dofinansowanie: 323 425,00 zł

13 czerwca 2014 r.

parp

PTH "Technika" Sp. z o.o. na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizowano projekt pod nazwą:

"Opracowanie nowej technologii produkcji produktów handlowych z frakcji powstałych z przetwarzania baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych".

Projekt realizowano w ramach programu "Wsparcie w ramach Dużego Bonu".
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Podziękowania za udział w szkoleniu

Szanowni Państwo, Wszystkim Uczestnikom szkolenia, które odbyło się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Białce Tatrzańskiej chcemy serdecznie podziękować przede wszystkim za liczne przybycie,[…]

0 komentarzy

Wielkanoc 2018

Wszystkiego najlepszego. Zdrowych, pogodnych Świąt, dużo szczęścia i pomyślności, a i po świętach żeby też się darzyło.

0 komentarzy

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 2017…

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku.

0 komentarzy

Technika Recykling sp. z o.o.

22 września 2017 r.

www.dreamsart.pl

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł: "Wdrożenie bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych".
Opis: Przedmiotem projektu będzie realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej technologii pn. Bezodpadowa technologia recyklingu odpadowej frakcji niemagnetycznych powstałych z przetwarzania baterii cynkowowęglowych i alkalicznych, umożliwiająca uzyskanie użytkowych wyrobów handlowych. Technologia posiada postać własności przemysłowej. Rezultatem projektu będzie nowy proces umożliwiający recykling wskazanej odpadowej frakcji . W wyniku procesu recyklingu uzyskiwany będzie koncentrat Zn i Mn.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych przy współpracy z jednostką naukową, umożliwiającej uzyskanie maksymalnego poziomu wydajności recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych, oraz niestosowanego dotychczas odzysku pierwiastków metali zawartych w tej frakcji odpadu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 212 800 zł
Dofinansowanie: 5 598 325 zł

Aktualności

Wpisów nie znaleziono

Close Menu