PTH Technika Sp. z o.o.

  • ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice
  • 32 338 38 00
  • pth@technika.gliwice.pl

PTH Technika sp. z o.o.

parp

PTH "Technika" Sp. z o.o. na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizowano projekt pod nazwą:

"Opracowanie nowej technologii produkcji (...)".

Projekt realizowano w ramach programu "Wsparcie w ramach Dużego Bonu".
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.


Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku.

Aktualności

Zbiórka KZT

Szanowni Państwo, 30 września zakończyliśmy osiemnastą edycję ogólnopolskiej akcji ekologicznej Komputery za Tonery.

0 komentarzy

Działka inwestycyjna na sprzedaż - prezentacja

Działka inwestycyjna

Technika Recykling sp. z o.o.

www.dreamsart.pl

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł: Wdrożenie bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych.
Opis: Przedmiotem projektu będzie realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej technologii pn. Bezodpadowa technologia recyklingu odpadowej frakcji niemagnetycznych powstałych z przetwarzania baterii cynkowowęglowych i alkalicznych, umożliwiająca uzyskanie użytkowych wyrobów handlowych. Technologia posiada postać własności przemysłowej. Rezultatem projektu będzie nowy proces umożliwiający recykling wskazanej odpadowej frakcji . W wyniku procesu recyklingu uzyskiwany będzie koncentrat Zn i Mn.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych przy współpracy z jednostką naukową, umożliwiającej uzyskanie maksymalnego poziomu wydajności recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych, oraz niestosowanego dotychczas odzysku pierwiastków metali zawartych w tej frakcji odpadu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 212 800 PLN
Dofinansowanie: 5 598 325 PLN

Aktualności

Wpisów nie znaleziono

Close Menu