PTH Technika Sp. z o.o.

14 stycznia 2019 r.

loga

PTH Technika sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł: „Zakup usługi polegającej na opracowaniu technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali zawartych w jednorodnej mieszaninie, w postaci amorficznej masy, powstałej z procesów recyklingu baterii Li-Ion”
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Będzie ona dotyczyć hydrometalurgicznych procesów rozdziału związków metali. Technologia będzie prowadzić do maksymalizacji odzysku surowcowego przetwarzania odpadowych baterii Li-Ion. W opracowaniu ujęte zostaną także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury.
Cel projektu: Opracowanie efektywnej ekonomicznie i środowiskowo technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali.

Całkowity koszt realizacji projektu: 426 810 zł
Dofinansowanie: 294 950 zł

PTH_Technika

ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice
tel. 32 338 38 00, faks: 32 338 38 01
e-amil: technika@technika.gliwice.pl
www.technika.gliwice.pl

Czynne: Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

Close Menu