WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA O NAS DOŚWIADCZENIE KONTAKT
UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!

Szanowni Państwo,
30 września zakończyliśmy osiemnastą edycję ogólnopolskiej akcji ekologicznej Komputery za Tonery. Niestety z przyczyn od nas niezależnych po uzyskaniu przez nią pełnoletniości musimy się z nią pożegnać – nie będzie już kolejnej edycji. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wytrwałość i dotychczasową współpracę. Do zobaczenia w kolejnych projektach.

UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!

Historia

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach 30 sierpnia 1988 roku. Obecnie firma zarejestrowana jest w KRS pod nr 000068121 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy.
Działalność prowadzoną przez firmę można podzielić na cztery główne grupy:

sprzedaż druków szkolnych, poligrafia, ekspedycja wydawnictw, druk cyfrowy
skup, sprzedaż, przetwarzanie i recykling odpadów
szkolenia i projekty edukacyjne
usługi elektroniczne i internetowe
druk i logistyka materiałów egzaminacyjnych zawierających informacje niejawne

Do najważniejszych dat w naszej historii należą:

23.01.1989 r. rozpoczęcie działalności, wystawienie pierwszej faktury dla Państwowego Biura Notarialnego w Gliwicach,
1989 r. uzyskanie zlecenia na komputeryzację USC w Gliwicach,
1993 r. homologacja z MSWiA dla programu do obsługi USC,
1995 r. wydanie pierwszego numeru własnego kwartalnika ,,TECHNIKA i USC'',
1996 r. status Zakładu Pracy Chronionej dla PTH Technika sp z o.o.,
1997 r. rozpoczęcie współpracy z niemiecką firmą OTT, producentem systemów hydrometrycznych,
1998 r. na zlecenie MEN prowadzono dystrybucję materiałów dotyczących Reformy Edukacji Narodowej do ponad 30 tys. placówek oświatowych,
1999 r. rozpoczęcie działalności ogólnopolskiego portalu tematycznego www.oswiata.org.pl,
2002 r. otrzymano zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice na zbieranie i transport odpadów,
2004 r. zrealizowano pierwsze zlecenie na druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych do próbnych matur ustnych z języków obcych,
2005 r. wprowadzenie do sprzedaży szerokiej gamy opraw i ozdobnych druków okolicznościowych przeznaczonych głównie dla USC,
2005 r. rozpoczęcie współpracy z firmą GREG przy realizacji zamówienia z CKE na druk i wysyłkę materiałów egzaminacyjnych do egzaminów zawodowych,
2009 r. powstanie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego zezwalającej na wytwarzanie odpadów i ich odzysk,
2009 r. wydzielenie ze spółki TECHNIKA IT SA (działalność w zakresie oprogramowania i hydrometrii),
2012 r. zmiana siedziby firmy na ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice

 

© 2000-2011 PTH Technika Sp. z o.o.