Nasze wyróżnienia

W dniach 15-17 listopada 2012 r. w Centrum Heysel Expo w Brukseli odbyły się 61 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS  INNOVA 2012″.

Na targach został zaprezentowany system zagospodarowania szkła kineskopowego (CRT) opracowany przez zespół badawczy z Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy w składzie: Ryszard Chamer, Zygmunt Kurek, Mikołaj Śnieżewski, Andrzej Fedorak, Arkadiusz Szpakowski oraz Stefan Gizicki we współpracy z Pawłem Gajowskim, reprezentującym firmę PTH Technika sp. z o.o.

Przedstawiona technologia zdobyła srebrny medal Srebrny Medal Targów Brussels EUREKA 2012.

Technologia została wdrożona w naszym Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. W latach 2011-2016 wyprodukowano 6 tys. Mg topnika żużlotwórczego.

Close Menu