PTH Technika Sp. z o.o.

Lithium – O nas

Spółka została utworzona jako podmiot celowy do realizacji instalacji do recyklingu baterii litowo-jonowych na bazie technologii opracowanej w ramach Bonu badawczego przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Powodem utworzenia podmiotu celowego do realizacji tego przedsięwzięcia, jest wysokospecjalistyczny charakter inwestycji oraz znaczny potencjał rozwojowy, który może być realizowany w przy wsparciu różnych form kapitałowych jako instrumentów finansowych.

Zarząd

paweł_gajowski

Paweł Gajowski – Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Był pracownikiem naukowym w gliwickim Instytucie Metali Nieżelaznych. Zajmował się pomiarami parametrów i automatyzacją procesów przemysłowych w obszarze wzbogacania rud, hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych. Jest autorem i współautorem 12 udzielonych patentów, kilkudziesięciu prac naukowych, publikacji oraz wdrożeń wyników prac do przemysłu. W latach 2009-2012 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Technika IT S.A., a w latach 2014-2019 był zastępcą przewodniczącego a potem przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowa Zachodnia w Gliwicach. Od początku działalności PTH Technika sp. z o.o. jest w Zarządzie.

Close Menu