Lithium – O nas

Lithium Sp. z o.o.  powstała w 2018 roku jako część grupy Technika, której celem jest rozwój i komercjalizacja technologii recyklingu akumulatorów litowo-jonowych ze sprzętu elektrycznego. Powodem powołania spółki celowej do realizacji tego rozwiązania był wysokospecjalistyczny charakter inwestycji oraz duży potencjał rozwojowy, który może być realizowany przy wsparciu różnych form kapitału jako instrumentów finansowych. Firma posiada wszelkie prawa do opracowanych technologii oraz kompetentny zespół gotowy do wprowadzenia rozwiązań na rynek.

Zarząd

paweł_gajowski

Paweł Gajowski – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Szczecińskiej z tytułem magistra inżyniera elektryka. Posiada wykształcenie naukowo-badawcze, w przeszłości pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych, gdzie odpowiadał za rozwój nowych urządzeń i technologii obróbki rud metali, procesów pirotechnicznych i hydrometalurgicznych metali nieżelaznych oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań do praktyki przemysłowej, uruchamianie instalacji przemysłowych, uzyskanie 12 patentów w wyżej opisanym zakresie.

Od 1988 roku zarządza PTH Technika Sp. z o.o  i jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami badawczo-rozwojowymi oraz transfer nowych technologii do spółek córek w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń środowiskowych i prawnych oraz komercjalizacji technologii. 

W latach 2009-2017 prowadził W latach 2009-2017 prowadził Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, koncentrując się na wdrożeniu technologii recyklingu szkła CRT i produkcji topników żużlotwórczych do zastosowań metalurgicznych.

Od 2016 zarządza Technika Recykling Sp z o.o.,  firmą starającą się o rozpoczęcie budowy zakładu recyklingu czarnej masy z baterii cynkowo-węglowych i alkaicznych i posiadającą wszystkie wymagane pozwolenia w tym zakresie.

Od 2018 zarządza również LITHIUM Sp. z o.o. – firmą starającą się o rozpoczęcie budowy zakładu recyklingu akumulatorów litowo-jonowych.

Close Menu