PTH Technika Sp. z o.o.

PTH Technika – Działalność B+R

14 stycznia 2019 r.

loga

PTH Technika sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł: „Zakup usługi polegającej na opracowaniu technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali zawartych w jednorodnej mieszaninie, w postaci amorficznej masy, powstałej z procesów recyklingu baterii Li-Ion”
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Będzie ona dotyczyć hydrometalurgicznych procesów rozdziału związków metali. Technologia będzie prowadzić do maksymalizacji odzysku surowcowego przetwarzania odpadowych baterii Li-Ion. W opracowaniu ujęte zostaną także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury.
Cel projektu: Opracowanie efektywnej ekonomicznie i środowiskowo technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali.

Całkowity koszt realizacji projektu: 426 810 zł
Dofinansowanie: 294 950 zł

28 grudnia 2017 r.

www.dreamsart.pl

PTH Technika sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020

Tytuł: „Zakup usługi polegającej na opracowaniu bezodpadowej technologii recyklingu baterii wtórnych do urządzeń i pojazdów elektrycznych”.
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Będzie ona dotyczyć przetwarzania odpadowych baterii wtórnych litowo-jonowych. Technologia prowadzić ma do maksymalizacji poziomu recyklingu, poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym. W opracowaniu ujęte zostaną także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury.
Cel projektu: Opracowanie efektywnej ekonomicznie i środowiskowo technologii przetwarzania odpadowych baterii Li-Ion.

Całkowity koszt realizacji projektu: 468 015,00 zł
Dofinansowanie: 323 425,00 zł

13 czerwca 2014 r.

parp

PTH „Technika” Sp. z o.o. na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizowano projekt pod nazwą:

„Opracowanie nowej technologii produkcji produktów handlowych z frakcji powstałych z przetwarzania baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych”.

Projekt realizowano w ramach programu „Wsparcie w ramach Dużego Bonu”.
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Close Menu