Realizujemy specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji.

 

Rola Straży Miejskiej w ograniczaniu niskiej emisji – szkolenie

W dniach 11-13 kwietnia 2018 roku w Białce Tatrzańskiej odbył się cykl wykładów obejmujących zagadnienia związane z problematyką niskiej emisji. Spotkanie zorganizowano dla 30 strażników z Wrocławia, Czechowic-Dziedzic, Łodzi, Kalisza, Oświęcimia oraz dla pani, reprezentującej Urząd Gminy w Andrespolu. Wśród wielu zagadnień ważnym elementem szkolenia było omówienie przez prowadzącą szkolenie dr inż. Iwonę Kuczyńską nowych sposobów edukacji społeczeństwa nie tylko w zakresie niskiej emisji, ale i również prawidłowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szkolenie dla strażników miejskich
Szkolenie dla 21 strażników miejskich z Krakowa, Myślenic i Krzeszowic zorganizowane w Białce Tatrzańskiej w dniach 13-15 grudnia 2017 roku. Tematem przewodnim zajęć prowadzonych przez dr inż. Iwonę Kuczyńską było zagadnienie niskiej emisji na obszarach zurbanizowanych oraz gospodarka w obiegu zamkniętym jako podstawowy cel Unii Europejskiej oraz jej realizacja w Polsce.

Nie dla Niskiej Emisji! czyli czy wiesz czym oddychasz?
Celem projektu było uświadomienie społeczeństwu, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów zurbanizowanych, zagrożenia związanego z niską emisją, jej przyczyn i możliwości przeciwdziałania. W ramach projektu uruchomiono trzy bezpłatne szkolenia e-learningowe skierowane do nauczycieli placówek biorących udział w konkursie, funkcjonariuszy straży miejskiej i gminnej z terenu całego kraju oraz przedstawicieli instytucji lokalnych. W czasie trwania projektu przeprowadzono ogólnopolski konkurs dla placówek oświatowych.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komputery za tonery
W XVIII edycjach 1140 szkół zebrało ponad 204 167 kartridży, które wymieniono na ponad 650 tys. złotych. Uczniowie szkół, które zwyciężyły w poszczególnych edycjach konkursu zostali nagrodzeni wycieczkami do Zakopanego (miejsca 1-3) oraz nagrodami rzeczowymi (miejsca 4-10).

Projekt zrealizowany ze środków własnych.

Szkolenie dla strażników miejskich
Szkolenie dla krakowskich strażników miejskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów zorganizowane w Białce Tatrzańskiej w dniach 22-24 listopada 2016 roku.

Szkolenie dla strażników miejskich
Szkolenie dla krakowskich i krzeszowickich strażników miejskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów.
„O śmieciach i elektrośmieciach nad rzeką Białką w Białce Tatrzańskiej ze strażnikami z Krakowa i Krzeszowic słów kilka”. Szkolenie zorganizowano w Białce Tatrzańskiej w dniach 25-27 listopada 2015 roku.

Szkolenie dla strażników miejskich
Szkolenie dla krakowskich strażników miejskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów.
„ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY”. Szkolenie zorganizowano w Białce Tatrzańskiej w dniach 17-19 grudnia 2014 roku.

EkoAkademia 1 i 3 wieku
Interaktywny, międzypokoleniowy projekt edukacyjny, w którym dzieci szkoliły dziadków w zakresie ewidencji i zbiórki odpadów. W projekcie wzięło udział 50 szkół.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Międzyszkolna Internetowa Platforma Ekologiczna
Ogólnopolski projekt, który gromadził i promował szkolne inicjatywy ekologiczne oraz umożliwiał wymianę ekologicznych konspektów zajęć.
Wzięły w nim udział 662 szkoły.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie Ekologiczny Strażnik Miejski 2
Szkolenie stacjonarne i e-learningowe w zakresie gospodarowania odpadami.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie „Ekologiczny strażnik miejski”
Szkolenie stacjonarne i e-learningowe w zakresie gospodarowania odpadami. Przeszkolono 100 strażników.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Młody Menager Środowiska II
Ekologiczny projekt skierowany do szkół z obszaru całego kraju, prezentujący szkolne inicjatywy ekologiczne.
Składał się on z dwóch etapów. Etap I to interaktywny program ewidencji odpadów powstających w szkołach, domach i instytucjach. W Etapie II szkoły brały udział w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu akcji ekologicznej dot. gospodarki odpadami na terenie szkoły, miejscowości, gminy. W projekcie wzięły udział 183 szkoły.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Młody Menager Środowiska I
Interaktywny program ewidencji odpadów powstających w szkołach, domach i instytucjach.
W projekcie wzięły udział 243 szkoły, 2801 uczniów, zewidencjonowano 12360 odpadów.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Śląski Międzyszkolny Internetowy Klub Inicjatyw Ekologicznych
Konkurs promował najciekawsze inicjatywy ekologiczne, realizowane w śląskich szkołach.

Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szkolenie GOSPODARKA ODPADAMI w MŚP
W ramach projektu przeszkolono e-learningowo 150 pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Close Menu