Nasze patenty współtworzone z innymi Jednostkami

Zaprezentowane referaty

Lp.

TEMAT KONFERENCJI

TYTUŁ REFERATU

DATA I MIEJSCE

1

Konferencja Międzynarodowa „Recykling Metali Nieżelaznych”

„RECYKLING METALI NIEŻELAZNYCH, SZLACHETNYCH I KRYTYCZNYCH POCHODZĄCYCH

Z ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY.”

Kraków, 6-8 lutego 2013 r.

2

Konferencja Stowarzyszenia GPP Ekologia „Nowe trendy, nowe wyzwania i zagrożenia dla działania Systemu ZSEiE, czyli Kompleksowa Gospodarka Odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego”

„PRZETWARZANIE JAKO ŹRÓDŁO PRZYCHODU FINANSOWEGO”

Warszawa, 24 października 2013 r.

3

Kongres Smart City

„PROBLEMY I WYZWANIA W GOSPODAROWANIU ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM”

Kielce, 19 marca 2014 r.

 

4

IX Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

„RECYKLING METALI NIEŻELAZNYCH, SZLACHETNYCH I KRYTYCZNYCH W ZSEIE”

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

5

Konferencja dla dyrektorów placówek oświatowych z okazji otwarcia Centrum Edukacji Ekologicznej „Łabędź”

„RECYKLING METALI NIEŻELAZNYCH, SZLACHETNYCH I KRYTYCZNYCH W ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM”

Gliwice, 2 grudnia 2014 r.

6

X Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego

 i elektronicznego

„NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY CZYLI QUO VADIS BRANŻO?”

Ożarów Mazowiecki, 15-16 kwietnia 2015 r.

7

10 lecie Elektrorecykling

„O ELEKTROŚMIECIACH I CYNOWYM JUBILEUSZU GDZIEŚ W WIELKOPOLSCE SŁÓW KILKA”

Nowy Tomyśl, 17 września 2015 r.

8

Prezentacja projektu budowy zakładu recyklingu odpadów bateryjnych w Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym

„Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy szansą rozwoju firmy Technika Recykling”

Kędzierzyn-Koźle, 7 marca 2016 r.

Close Menu