Lithium – Recykling akumulatorów litowo-jonowych ze sprzętu elektrycznego

Slajd1PL
Slajd2PL
Slajd3PL
Slajd4PL
Slajd5PL
Slajd6PL
Slajd7PL
Slajd8PL
Slajd9PL
Slajd10PL
Slajd11PL
Slajd12PL
Slajd13PL
Slajd14PL
Slajd15PL
Slajd16PL
Slajd17PL

Technologia mechanicznej obróbki złomu akumulatorów litowo-jonowych została przetestowana na instalacji pilotażowej o mocy przerobowej ok. 100 kg / godz. Podczas operacji pilotażowej przerobiono ponad 30 ton tego materiału. Wielogodzinna praca instalacji dowiodła, że proces można przeprowadzić bezpiecznie, zarówno pod względem bezpieczeństwa środowiska pracy, jak i ppoż.

Podstawową wartością opracowanej metody obróbki mechanicznej zużytych akumulatorów litowo-jonowych jest bezpieczeństwo tego procesu. Wszystkie produkty, a w szczególności czarna masa, nie posiadają żadnych cech, które mogą prowadzić do samozapłonu i samowybuchu.

Technologia zapewnia możliwość rozdzielenia podstawowych składników ogniw Li – ion na poszczególne frakcje materiałowe: tworzywa sztuczne, stal, miedź, aluminium i frakcję materiałów elektrodowych – czarną masę. Można osiągnąć wysokie wskaźniki odzysku poszczególnych koncentratów materiałowych, np. Ni, Co, Mn są odzyskiwane z frakcji czarnej masy w 90%.

Prostota i elastyczność technologii, niskie koszty kapitałowe i eksploatacyjne mogą doprowadzić do zbudowania sieci regionalnych zakładów przetwórczych.

Nasza filozofia:

  1. Nie powinno się przewozić niebezpiecznych odpadów akumulatorowych po Europie do odległych miejsc gdzie odbywa się recykling.
    Transport akumulatorów do recyklingu wymaga zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa: pojemników, piasku, w efekcie efektywna masa akumulatora nie przekracza 60% masy całej przesyłki, niosąc jednocześnie dodatkowe ryzyko i niebezpieczeństwo zapłonu i wybuchu. 
  2. Recykling akumulatorów metodami mechanicznymi i termicznymi powinien być prowadzony jak najbliżej miejsca powstawania strumienia odpadów, dając możliwość bezpiecznego „odchudzania” akumulatorów z mniej wartościowych frakcji, które można łatwo sprzedać. rynki lokalne. Najcenniejszą czarną masę (Co, Ni, Mn, C), stanowiącą około 40% pierwotnej masy odpadów akumulatorowych, można następnie przetworzyć w „najbardziej odpowiedni sposób”, może być sprzedawany klientom oferującym najlepsze oferty lub skierowany do kolejnego procesu hydrometalurgicznego, w którym powstają zaawansowane sole metali i czysty grafit.