PTH Technika Sp. z o.o.

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE

„TECHNIKA” Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice, Polska

NIP: 631-010-07-85
Regon:  008173898
KRS: 0000068121, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 75.000,00 zł w całości wpłacony

e-mail: pth@technika.gliwice.pl

Telefony, faksy:
Centrala: 32 338 38 00
Fax: 32 338 38 01

Telefon komórkowy:
Centrala: 509 672 038
Centrala: 608 020 082   

Telefony do działów:
Sekretariat: 32 338 38 00
Produkty dla oświaty: 32 338 38 30
Księgowość: 32 338 38 07

Close Menu