Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE

„TECHNIKA” Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Zygmunta Starego 33B, 44-100 Gliwice, Polska

NIP: 631-010-07-85
Regon:  008173898
KRS: 0000068121, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 75.000,00 zł w całości wpłacony

e-mail: pth@technika.gliwice.pl

Telefon: 664 481 299

Close Menu