PTH Technika Sp. z o.o.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to ogólnoświatowy trend, który z roku na rok zyskuje coraz większe grono sympatyków. Koncepcja ta polega na uzasadnionym i efektywnym wykorzystaniu zasobów i minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko.

GOZ to jednak coś więcej. To zmiany w produkcji czy usługach, dzięki którym możliwe jest powtórne wykorzystanie użytych materiałów i stworzenie z nich nowej wartości. Zasady GOZ powinny być zatem wdrażane  na każdym etapie życia produktu: projektowania, produkcji, dystrybucji, konsumpcji, zbierania odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Gospodarka obiegu zamkniętego jest przeciwieństwem nadal najbardziej rozpowszechnionej gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do: „weź, zużyj, wyrzuć”. Efektem takich działań jest powstawanie z jednej strony odpadów z jednej strony, a z drugiej wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Paradoksem gospodarki linearnej jest to, że część surowców, które są możliwe do odzyskania, zalega na składowiskach odpadów…

Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli gospodarczych GOZ jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym przedstawiona jest zasadność transformacji ku gospodarce cyrkulacyjnejW odpowiedzi na zalecenia Unii Europejskiej w Polsce trwają już prace nad krajowym programem wdrażania GOZ. Ministerstwo Rozwoju powołało Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, natomiast Ministerstwo Środowiska równolegle opracowuje program pilotażowy GOZ. Działania są realizowane w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022.

W związku z uregulowaniami prawnymi przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają dostosowywać swoje działania do rozwiązań proponowanych w ramach gospodarki cyrkularnej, jednocześnie dostrzegając szereg korzyści dla środowiska, biznesu i społeczeństwa.

Działania firmy PTH Technika sp. z o.o. wpisują się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przestrzeni lat firma opracowała i wdrożyła w swoim zakładzie technologię recyklingu szkła kineskopowego. W chwili obecnej firma wdraża opracowaną technologię efektywnego recyklingu czarnej masy z baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych. Z kolei na etapie prac badawczych znajduje się technologia bezodpadowego recyklingu baterii litowych do urządzeń i pojazdów elektrycznych.

Close Menu