PTH Technika Sp. z o.o.

 • ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice
 • 32 338 38 00
 • pth@technika.gliwice.pl

O nas

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest firmą z 30-letnią historią. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach 30 sierpnia 1988 roku.

W początkowym okresie PTH Technika sp. z o.o. zajmowała się działalnością handlową, wydawniczą oraz tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla urzędów stanu cywilnego w całym kraju. W późniejszym okresie obszar działalności powiększył się o przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. Z dniem 1 lipca 2009 r. została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa zajmująca się wyłącznie działalnością informatyczną, która pod firmą Technika IT S.A. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą.

W roku 2014 PTH Technika sp. z o.o. otrzymała dotację z PARP w ramach Dużego Bonu na opracowanie nowej technologii recyklingu.

W lutym 2016 r. została założona nowa spółka Technika Recykling sp. z o.o. do realizacji projektu technologicznego, która rok później uzyskała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji.

W lipcu 2016 roku część przedsiębiorstwa obejmująca Zakład Przetwarzania ZSEiE została sprzedana innemu podmiotowi.

Obecnie działalność PTH Technika sp. z o.o. koncentruje się na:

 • opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii recyklingu,
 • usługach logistycznych związanych z wysyłką materiałów egzaminacyjnych,
 • druku i sprzedaży personalizowanych legitymacji nauczycielskich oraz druków szkolnych,
 • działalności szkoleniowej w zakresie ekologii.

 

Zarząd

Paweł Gajowski - Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Był pracownikiem naukowym w gliwickim Instytucie Metali Nieżelaznych. Zajmował się opomiarowaniem i automatyzacją procesów przemysłowych. Jest współautorem 12 udzielonych patentów, kilkudziesięciu prac naukowych i publikacji. W latach 2009-2012 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Technika IT S. A. Od początku działalności PTH Technika sp. z o.o. jest w Zarządzie.

Joanna Dorawa - Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Politechniki Koszalińskiej. W PTH Technika sp. z o.o. pracuje od 2000 roku. Odpowiada za sprawy organizacyjne i logistyczne.

Anna Domurat - Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach o specjalności finanse - bankowość. W firmie PTH Technika sp. z o.o. pracuje od 2000 roku.

 

Najważniejsze daty w historii firmy

 • 24.07.1988 r. Akt założycielski Spółki,
 • 23.01.1989 r. Rozpoczęcie działalności, wystawienie pierwszej faktury dla Państwowego Biura Notarialnego w Gliwicach,
 • 1993 r. Homologacja z MSWiA dla programu do obsługi USC,
 • 1995 r. Wydanie pierwszego numeru własnego kwartalnika ,,TECHNIKA i USC'',
 • 1997 r. Rozpoczęcie współpracy z niemiecką firmą OTT, producentem systemów hydrometrycznych,
 • 1998 r. Przeprowadzenie na zlecenie MEN dystrybucji materiałów dotyczących Reformy Edukacji Narodowej do ponad 30 tys. placówek oświatowych,
 • 1999 r. Rozpoczęcie działalności ogólnopolskiego portalu tematycznego www.oswiata.org.pl,
 • 2002 r. Otrzymanie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice na zbieranie i transport odpadów,
 • 2004 r. Zrealizowanie pierwszego zlecenia na druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych do próbnych matur ustnych z języków obcych,
 • 2005 r. Rozpoczęcie współpracy z firmą GREG przy realizacji zamówień z CKE na druk i wysyłkę materiałów egzaminacyjnych do egzaminów zawodowych,
 • 2009 r. Powstanie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego zezwalającej na wytwarzanie odpadów i ich odzysk,
 • 2009 r. Wydzielenie ze spółki podmiotu TECHNIKA IT S.A.,
 • 2012 r. Zmiana siedziby PTH Technika sp. z o.o. na ulicę Poezji 16 w Gliwicach,
 • 2016 r. Sprzedaż Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
 • 2016 r. Założenie Technika Recykling sp. z o.o.
Close Menu