Kontakt

Technika Recykling Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Zygmunta Starego 33B, 44-100 Gliwice, Polska

NIP: 969-161-84-91
Regon:  364302934
KRS: 0000608210, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł w całości wpłacony

e-mail: p.gajowski@technikarecykling.pl

Centrala: 602 752 177