PTH Technika Sp. z o.o.

Kontakt

Technika Recykling Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice, Polska

NIP: 969-161-84-91
Regon:  364302934
KRS: 0000608210, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł w całości wpłacony

e-mail: pth@technika.gliwice.pl

Telefony, faksy:
Centrala: 32 338 38 00
Fax: 32 338 38 01

Telefon komórkowy:
Centrala: 509 672 038
Centrala: 608 020 082   

Telefony do działów:
Sekretariat: 32 338 38 00
Księgowość: 32 338 38 07

Close Menu