Technika Recykling – O nas

Technika Recykling sp. z o.o. została założona 19 lutego 2016 roku w celu realizacji innowacyjnych metod recyklingu. Właścicielem spółki jest PTH Technika sp. z o.o.

W lutym 2017 roku spółka otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Zarząd

Paweł Gajowski – Prezes Zarządu